‘ธุรกิจคุกกี้’ กับเรื่องที่ต้องรู้ !! ด้านการเกษตรและอาชีพ – เดลินิวส์ — SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่ ในการทำธุรกิจ ต่อให้สินค้าหรือบริการดีเลิศแค่ไหน แต่ถ้าภายในโรงงานหรือสถานที่ผลิตสินค้าไม่เป็นระเบียบ ดูสกปรกรกรุงรัง หรือขาดสุขอนามัยที่ดี ก็อาจมีผลเสียต่อธุรกิจ เช่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิต รวมทั้งสินค้าที่ผลิตก็อาจไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งกับ “ธุรกิจคุกกี้” ก็เช่นกัน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการบริหารจัดการธุรกิจคุกกี้ให้ประสบความสำเร็จนั้น ข้อมูลจากหนังสือคู่มืออาชีพ “คุกกี้ ทำง่าย ๆ ขายแล้วรวย” ของ