แนวโน้มล่าสุดต่อธุรกิจการค้าในปัจจุบัน เพราะเราคงจะต้องยอมรับว่า Brand หรือ ตราสินค้า นั้นมีอิทธิพลต่อลูกค้ามาก การตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้าที่ตระหนักในตราสินค้า ชื่อเสียงของบริษัทอย่างต่อเนื่องนั้น เราเรียกว่า ความจงรักภักดี หรือ Customer Loyalty ถ้าเราไม่มีข้อมูลของลูกค้าที่ถูกต้องว่าอะไรที่ลูกค้าเราต้องการ หรือลูกค้าเราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้าง เราก็จะไม่ทราบว่าทำไมลูกค้าที่จงรักภักดีของเราจึงเลิกซื้อสินค้าของเราไปแล้ว ดังนั้นไม่ใช่แค่เราจะทำการสำรวจผู้บริโภคในประเทศไทย แต่นักการตลาดต้องรู้และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศด้วยและต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าให้ถูกต้องว่ากลุ่มไหนที่มีไลฟสไตส์อย่างเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ห้าง Tesco Lotus ได้เน้นไปที่ต้องขายสินค้าให้ราคาถูกและคุณภาพที่ดีซึ่งไม่ว่าคนชาติไหนก็เลือกที่จะซื้อของที่มีราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพด้วย ซึ่ง Tesco Lotus ก็สามารถรักษากลุ่มลูกค้าที่สร้างผลกำไรต่อบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ