บริหารโปร่งใส คุณสมบัติพรรคที่พึงประสงค์ Transparent Party Administration                     ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “ผู้สมัคร ส.ส.แบบไหน พรรคการเมืองแบบใดที่คนไทยอยากเลือก” ของสวนดุสิตโพล ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2550 พบว่า ลักษณะของพรรคการเมืองที่คนไทยอยากเลือกมากที่สุดคือ “มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง มีความโปร่งใสในการทำงาน” ผลโพลนี้เป็นเสียงสะท้อนก่อนการเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองทุกพรรคได้หันมาพิจารณาตนเองว่า พรรคของตนนั้นมีคุณลักษณะอย่างที่ประชาชนคาดหวังแล้วหรือยัง