บางสิ่งของสมุนไพรกับการรักษาในสายธรรมชาติำบำบัด โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ เรียบเรียงโดย ปุญโญ มีบรรจง หลักในการบำบัดรักษาโรค สิ่งที่จำเป็นก็คือ การที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีธาตุหลัก และรอง ครบทุกตัว และมีคุณสมบัติในการชำระล้างสิ่งปฏิกูล (ของเสีย) ออกจากร่างกาย รวมถึงสามารถฟื้นฟู ทุกอวัยวะทุกระบบในเวลาเดียวกัน การใช้สมุนไพร ยาแผนโบราณ หรือ ยาแผนปัจจุบันก็ตาม จะมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ ให้ตัวยาที่มีคุณสมบัติ ยับยั้ง (Inhibit) ควบคุม (Control)