สุขภาพดีด้วย“ธรรมชาติบำบัด” • คุณภาพชีวิต ทุกๆ โรคร่างกาย จิตใจสามารถเยียวยารักษาได้ ปัจจุบันการรักษาสุขภาพด้วยวิธีการ “ธรรมชาติบำบัด” เป็นแนวทางที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจอย่างกว้างขวางในการรักษาคนไข้หนึ่งในนั้นคือ Mr.Jacob Vadakkanchary คุณหมอชาวอินเดีย ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดและเจ้าของศูนย์ธรรมชาติบำบัดนวชีวัน เมืองอารัวอนาคูลัม รัฐเคราลาทางตอนใต้ของอินเดีย Dr.Jacob ได้บรรยายเรื่อง “ธรรมชาติบำบัด” ที่ห้องประชุมเบญจกูล สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไว้ว่า ธรรมชาติบำบัดคือการดูแลรักษากาย ใจ โดยขบวนการทางธรรมชาติ ตั้งอยู่บนหลักที่ว่าโรคทุกชนิดร่างกายและจิตใจของคนเราสามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ ถ้าร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลปรกติ โรคร้ายต่างๆ