อาการพื้นฐานสำหรับผู้เข้าสู่สายธรรมชาติ เขียนโดย : ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ 30 มิถุนายน 2548 เวลา 10.40 น. สำหรับผู้ที่เข้าสู่สายธรรมชาติแล้ว อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นถ้าคนที่มีจิตใจไม่ยึดมั่นพอ และไม่เข้าใจถึงกลไกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ และยอมรับ มักจะเกิดอาการตกใจ อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ แล้วเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่ง นั่นเพราะขณะที่เกิดอาการเหล่านี้ถ้าในแนวทาง ธรรมชาติบำบัดถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะระหว่างที่เกิดอาการต่าง ๆ ขึ้นนั้น