เลือกคน-ใช้คนแบบ “ธนินท์” คอลัมน์ คมคนคมคิด โดย จรัญ ยั่งยืน “คนที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงไม่ควรมองที่ จุดด้อย ของคนอื่น แล้วมองแต่จุดเด่นของตัวเอง เพราะว่าถ้าพยายามมองจุดด้อยของคนอื่น ก็จะคิดว่าตัวเองเก่งอยู่ทุกครั้งทุกทีไป จึงไม่ได้มีความ พยายามปรับตัว เราต้องมองจุดเด่นของคนอื่น แล้วหาทางใช้จุดเด่นของเขาให้เป็นประโยชน์ จึงสามารถทำงานใหญ่ได้” เป็นสิ่งที่ “ธนินท์ เจียรวนนท์” มักกล่าวกับผู้บริหารและผู้ร่วมงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) อยู่เสมอ โดยเขามีหลักการในการบริหารคนและองค์กรที่น่าสนใจอย่างยิ่ง “องค์กรที่ดีต้องประกอบด้วยคน 4 รุ่นคือ