จดหมายถึง Ben Money Time : เสถียร ตันธนะสฤษดิ์ กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 การตัดสินใจของท่านรอบ 10 วันที่ผ่านมา ทำให้ผมมีความประทับใจในตัวท่านในฐานะประธานธนาคารกลางเป็นอย่างมาก ท่านคงต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากในการตัดสินใจลดดอกเบี้ยอ้างอิง Fed Fund Rate ลงมารวมกันถึง 1.25% ในสายตาของผม การตัดสินใจของท่านและคณะ บ่งชี้บางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเป็นแบบอย่างของธนาคารกลางยุคใหม่ กล่าวคือ 1)