เผย “ทุกข์ตัวใหม่” ทำลายความสุขของคนไทย • สุขภาพใจ • เรื่องเด่น แนะ! หันหน้าเข้าหากัน-เร่งแก้ปัญหาบ้านเมือง ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนคนไทยหลงทางไปตกอยู่ในวังวนแห่งอบายมุขอันเป็นทางนำพาชีวิตไปสู่ความเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ยาเสพติด เฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องของน้ำเมาที่คนทุกเพศวัยไม่จำกัดยากดีมีจน ก็หลงทางเข้าไปสู่อบายมุขได้ไม่ยาก ให้จนขนาดไหนไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวสารกรอกหม้อ แต่ไม่รู้ว่าไปเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อเหล้า ที่มักอ้างว่ากินให้เมาเพื่อที่จะลืมทุกข์ ในขณะครอบครัวแม่ลูกกำลังทุกข์สาหัสอยู่ เรื่องของน้ำเมาหน่วยงานที่ห่วงใยทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจของประชาชนอย่าง สสส. คิดค้นวิธีเตือนสติเพื่อที่จะให้เห็นโทษภัยในทุกทาง โดยการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดสติเกิดสำนึกยับยั้งชั่งใจลดละเลิกน้ำเมาตัวบ่อนทำลายความสุขนั้นเสีย อย่างล่าสุดอาศัยกุศโลบายไม่ดื่มเหล้าเข้าพรรษา ใครดื่มเหล้าเข้าพรรษาทุกที่ทุกแห่งเป็นคนไม่ดี ดื่มเหล้าขายเหล้าในวัดมีโทษด้วย ทำทุกวิถีทางด้วยความห่วงใยเอื้ออาทรอยากเห็นคนไทยทุกคนมีความสุข สังคมไทยทุกหย่อมหญ้าสงบร่มเย็น