ก้าวสู่…ที่ปรึกษามืออาชีพ Post Today – “ที่ปรึกษา” ในองค์กรธุรกิจ นับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผู้ประกอบการหลายรายฝากความหวังเอาไว้ ด้วยเพราะคนที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเป็นเสมือน “คนกลาง” ที่ได้รับการว่าจ้างมา เพื่อช่วยบำบัด และปัดเป่า สารพัดปัญหาให้กับแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ว่า ทำอย่างไรดีให้ทรัพยากรบุคคลทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม หรือแม้แต่เรื่องที่ว่า ถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรได้หรือยัง ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ เหล่านี้เป็นสารพัดปัญหาที่คนยึดอาชีพ “ที่ปรึกษา” ต้องเข้ามาช่วยสะสาง มาดูกันว่าการเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้อยู่ในวงการนี้ ต่อไปได้นานๆ นั้น มีแนวทางในการทำงานอย่างไรบ้าง ช่วยแก้ “โจทย์”