“ทีวีดาวเทียม” ติดลมบนเกาะกระแส “สื่อทางเลือก” บทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า การเติบโตของการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย เพราะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนผู้ใช้บริการสื่อ ข้อดีของทีวีดาวเทียม ก็คือ รัศมีของสัญญาณดาวเทียม ที่สามารถส่งสัญญาณออกอากาศได้ครอบคลุมหลายพื้นที่ ทำให้ “ผู้ชม” ไม่ถูกจำกัดโอกาสการเข้าถึงสื่อ หรือข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบัน จากจำนวนรวมประมาณ 16 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ มีผู้ชมเคเบิลท้องถิ่น มากกว่า 1-2 ล้านราย ขณะที่มีจำนวนผู้ติดตั้งจานดาวเทียมขนาดเล็กมีอยู่ประมาณ 200,000