Tag: ทีมเวิร์ก

กลยุทธ์ในการสร้างทีมเวิร์ก

กลยุทธ์ในการสร้างทีมเวิร์ก Marie Claire – ถึงคุณจะรู้ว่ารักทุกคนไม่เท่ากัน แต่ถ้าหากเป็นเรื่องงานและการวางตัวให้เป็นกลางอย่าง ชัดเจนแล้ว คุณก็ควรรักษาสถานภาพนี้ไว้ให้ได้ เพราะถ้าแม้ภาพพจน์ออกมาเป็นว่ามีการลำเอียงในทีมเกิดขึ้นเมื่อไร ความแตกแยกก็มีขึ้นเมื่อนั้น จากเรื่อง กลยุทธ์ในการสร้างทีมเวิร์ก … ใครที่ได้เลื่อนตำแหน่งมาทำงานระดับหัวหน้าทีมหรือเหยียบๆ เข้ามาใกล้ผู้บริหาร สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้เพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จก็คือ การสร้างทีมเวิร์กที่ทำให้คนในทีมมีความสามัคคีและมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันให้สำเร็จ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านั้นมีดังนี้ มีอารมณ์ขัน ก่อนจะเข้าสู่การทำงานอย่างเคร่งเครียดและจริงจัง สร้างความผ่อนคลายให้ลูกน้องรู้สึกดีและชื่นชมในตัวคุณด้วยการทำให้พวกเขาหัวเราะอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง เขาจะได้รู้สึกว่ากำลังทำงานให้มนุษย์ที่มีหัวใจไม่ใช่หุนยนต์ที่ทำเป็นแต่สั่งงานเท่านั้น มีน้ำใจ คอยดูแลห่วงใยในความเป็นไปของลูกน้องบ้าง ยิ่งถ้าคุณยื่นมือเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกจังหวะ เขาจะจำคุณไปจนตายทีเดียว เป็นการซื้อใจคนได้อย่างดีที่สุด รู้เวลา
Read More

โรช ไทยแลนด์ สร้างทีมเวิร์ก หนุนงานเพื่อสังคมหลอมคน

โรช ไทยแลนด์ สร้างทีมเวิร์ก หนุนงานเพื่อสังคมหลอมคน บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทด้านเวชภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจในไทยมานาน 30 กว่าปี เป็นหนึ่งในบริษัทที่เล็งเห็นคุณภาพพนักงานสร้างได้จากภายใน โดยนำกระบวนการ CSR (Corporate Social Responsibility : CSR ) ในการช่วยเหลือสังคมหล่อหลอมพนักงาน มาริษา โชวิฑูรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า ในปีที่ผ่านบริษัทได้ทำเปิดโอกาสให้พนักงานลางานได้ 1
Read More