สร้างทีมการตลาดให้เจ๋ง คุณ (ก็) ทำได้ Post Today – ฝ่ายการตลาดในองค์กรยุคนี้มีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน่วยงานย่อยอื่นๆ ในองค์กร ด้วยเพราะหน่วยงานด้านการตลาดเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง ที่จะทำหน้าที่เป็นเสมือน “ตัวกลาง” นำพาโปรดักส์ขององค์กร ไปสู่มือผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที และมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ขององค์กร ทุกองค์กรไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม ต้องมีฝ่ายการตลาดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เพราะฉะนั้นถ้าองค์กรใดก็ตามมีทีมงานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทำงานได้ฉับไว แน่นอนที่ผลตอบแทนอย่างมหาศาลไม่ไปไหนไกล แต่ตกอยู่กับตัวองค์กรนั่นเอง วันนี้เรามีคำแนะนำเรื่องหลักการสร้างทีมงานการตลาดที่มีประสิทธิภาพมาฝากกัน ทีมเวิร์ก ต้องมาก่อน ทีมเวิร์กในองค์กรก็เปรียบเสมือนมดงานที่ทุกคนในทีมต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้