ทำไข่เยี่ยวม้า เงินลงทุน เป็นค่าอุปกรณ์ประมาณ 1,000 บาท ไข่เป็ดประมาณ 3 บาท/ฟอง (เงินลงทุนสำหรับไข่ และส่วนผสมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับไข่ที่จะซื้อ) รายได้ ประมาณ 4-5 บาท/ฟอง อุปกรณ์ เตา หม้อต้มน้ำ ภาชนะพลาสติกแช่ไข่ ผ้าขาวบาง ไม้ไผ่สาน ส่วนผสม ไข่เป็ด 15 ฟอง ปูนขาว 300