ยอดทำแท้งหญิงไทยพุ่ง กว่าหมื่นคนต่อปี • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น พบภาวะแทรกซ้อน ติดเชื้อทางกระแสเลือด ถึงขั้นเสียชีวิต นพ.มรกต กรเกษม รมช.สาธารณสุข (สธ.) เปิดประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนองค์กรวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์ ตำรวจ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย จำนวนประมาณ 100 คน เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ตามข้อบังคับของแพทยสภา ป้องกันปัญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภัย เป็นการประชุมเพื่อระดมความร่วมมือหาทางแก้ไขปัญหานี้ และช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ขณะยังไม่พร้อม