ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย ฉบับนี้ขอนำเสนอตัวอย่างความคิดที่ช่วยทำให้เรื่องยาก อย่างการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่การประเมินความพึงพอใจลูกค้าในภาคบริการ กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ แบบปอกกล้วยเข้าปากกันดีกว่า ตัวอย่างการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ทุก ๆ ขั้นตอนหรือกระบวนการในกระบวนการผลิตของโรงงานต่าง ๆ นอกจากของดีที่ผลิตได้แล้ว อีกจำนวนหนึ่งมักจะเป็นของเสีย (Defect) ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับโรงงานที่ไม่มีความสนใจหรือใส่ใจในการที่จะพัฒนากระบวนการผลิตของตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น มักจะเก็บและโกยของเสียเหล่านั้นทิ้งบ้าง นำกลับไปรีไซเคิลบ้างตามชนิดและประเภทของวัสดุที่เสียหาย แต่สำหรับโรงงานที่มีมาตรฐานขึ้นมาหน่อยก็จะมีการจดบันทึกปริมาณของเสียจำแนกตามลักษณะอาการที่เสีย จากนั้นนำตัวเลขมาเข้าสูตรคำนวณยุ่งยากให้ดูยุ่งเหยิงหน่อย บ้างก็พล็อตกราฟแท่งที่มีการเรียงตัวจากอาการเสียที่เกิดมากที่สุดไล่ระดับลงไปจนถึงเกิดน้อยสุด เพื่อจะดูว่าอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ ตามเทคนิคที่เรียกว่า แผนภูมิพาเรโต ก็ดูดีนะ