ทำเยลลี่ฝรั่ง เงินลงทุน ประมาณ 1,000 บาท (เครื่องสกัดน้ำผลไม้ 2,000-3,000 บาท เครื่องวัดความหวาน 3,500-4,000 บาท) รายได้ 300-400 บาท (96 บาท ต่อ 16 ถ้วย) วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องสกัดน้ำผลไม้ เครื่องชั่งน้ำหนัก (ขนาดเล็ก) เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ถุงมือ