ทำเยลลี่ผลไม้รวม เงินลงทุน ประมาณ 10,000 บาท รายได้ 150-200 บาท วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องสกัดน้ำผลไม้ เครื่องชั่งน้ำหนัก (ขนาดเล็ก) เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ถุงมือ แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ร้านขายอุปกรณ์ หรือที่วิทยาศรม ส่วนผสม น้ำสับปะรด 250 กรัม น้ำตาลทราย 150 กรัม น้ำแครอท