เคล็ดลับสู่ SMEs : ทำอย่างไรให้ธุรกิจรอด ธุรกิจใหม่ มักไม่รอดเกิน 2 ปีแรกที่จัดตั้ง ไม่ว่าจะล้มเพราะ ทำไป ทำไป มองไม่เห็นกำไร หรือเพราะผู้ประกอบการเกิด “ถอดใจ” ไปเสียก่อน ทำธุรกิจใหม่ ถอดด้าม จะว่า ง่าย ก็ง่าย จะว่ายาก ก็ยาก ความล้มเหลว หรือการตัดสินใจพลาดพลั้ง เป็นเรื่องปกติมาก ๆ บางที ผู้ประกอบการใจเสาะบางท่าน