ทำหมูทุบหมูสวรรค์เนื้อสวรรค์ เงินลงทุน ประมาณ 8,500 บาท (หม้ออบไฟฟ้า ราคาประมาณ 4,000 บาท เตาแก๊สพร้อมถัง ราคา 2,500 บาท ฆ้อนทุบหมู ราคา 50 บาท) รายได้ ประมาณ 300 บาทขึ้นไป/กิโลกรัม วัสดุ/อุปกรณ์ หม้ออบไฟฟ้า ฆ้อนทุบหมู ตะแกรงตากหมู เตาแก๊สพร้อมถัง กะละมัง กระทะ