ทำวุ้นน้ำมะพร้าว เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 3,500 บาท (เตาแก๊สพร้อมถัง 2,500 บาท หม้อขนาดใหญ่ 700 บาท) รายได้ ประมาณ 6,000 บาทขึ้นไป/เดือน อุปกรณ์ เตาแก๊สพร้อมถัง หม้อต้มน้ำมะพร้าว ถาดพลาสติก ส่วนผสม น้ำมะพร้าว 30 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 1.5 กิโลกรัม หัวเชื้อวุ้น 1.5