ทำยาอมสมุนไพร เงินลงทุน • ทุนอุปกรณ์ 250,000 บาท (เครื่องบดยา 42,000 บาท เครื่องร่อนยาที่มีตะแกรงร่อน ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 26,000 บาท ตู้อบ 47,000 บาท เครื่องรีดยา 25,000 บาท เครื่องตัดยา 56,000 บาท และเครื่องกลิ้งยา 52,000