ทำมะม่วงดอง-แช่อิ่ม เงินลงทุน ประมาณ 3,000 บาท รายได้ 500 บาท/10 กิโลกรัม วัสดุอุปกรณ์ โอ่งมังกรเบอร์ใหญ่ ถุงพลาสติก ไม้ไผ่ ขวดบรรจุมะม่วง มีด เขียง ตะแกรง ภาชนะ เคลือบ ส่วนผสม มะม่วงดอง ส่วนผสม มะม่วงดิบ 120 ลูก ปูนแดง 1 ถ้วยตวง