ทำมะนาวดองหวาน-เค็ม เงินลงทุน ประมาณ 1,500 – 2,000 บาท (โอ่งประมาณ 350 บาท) รายได้ 2,300 บาท/มะนาว 700 ลูก วัสดุ/อุปกรณ์ โอ่งมังกร เตาและถังแก๊ส หม้อ วิธีทำมะนาวเค็ม 1. คัดมะนาวให้มีขนาดเดียวกัน ห้ามล้างน้ำโดยเด็ดขาด เพราะมะนาวจะเน่า ใส่มะนาวลงในโอ่งมังกรใบใหญ่หรือเล็กแล้วแต่จำนวนมะนาว เรียงมะนาวลงไป 2-3 ชั้น