ทำปลาเซียง เงินลงทุน ประมาณ 1,000 บาท รายได้ ประมาณ 150 บาท/กิโลกรัม วัสดุ/อุปกรณ์ มีด เขียง กะละมัง ตะแกรงหรือถาด เชือกปอหรือเชือกป่าน ส่วนผสม ปลายี่สกเทศสด 20 กิโลกรัม แป้งมัน 600 กรัม เกลือป่น 600 กรัม น้ำตาลทราย 5 กิโลกรัม