ทำปลาส้มฟัก เงินลงทุน ประมาณ 800 บาท รายได้ ประมาณ 700 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ กะละมัง ทัพพี ถุงพลาสติก ยางรัดถุง ส่วนผสม เนื้อปลายี่สกหรือปลานวลจันทร์บด 3 กิโลกรัม กระเทียมบด ½ กิโลกรัม เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ ข้าวสุกบด ½ กิโลกรัม พริกไทยป่น