ทำปลาร้า เงินลงทุน ประมาณ 700 บาท รายได้ ประมาณ 35-100 บาท/กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับชนิดของปลา) วัสดุ/อุปกรณ์ โอ่งหรือไห ครกขนาดใหญ่ ถุงพลาสติก ปี๊บ ส่วนผสม ปลาสด 20 กิโลกรัม เกลือเม็ด 5 กิโลกรัม รำอ่อน 4 กิโลกรัม วิธีทำ 1. นำปลาสด