ทำน้ำนมข้าวยาคู เงินลงทุน ประมาณ 5,000 บาท (เตาพร้อมถังแก๊ส 2,000 บาท เครื่องบดอาหาร 700 บาท) รายได้ ประมาณ 15-20 บาท/ขวดขนาด 250 ซีซี วัสดุ/อุปกรณ์ เตาพร้อมถังแก๊ส หม้อ ทัพพี เครื่องบดอาหาร กะละมัง ผ้าขาวบาง มีด ขวดแก้วบรรจุพร้อมฝาจุกปิดขวด กรวยสำหรับบรรจุ แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์