ทำนมข้าวโพด เงินลงทุน ประมาณ 4,500 บาท (เตาพร้อมถังแก๊ส 2,000 บาท ถังน้ำแข็ง 500-600 บาท) รายได้ ประมาณ 750 บาท/75 ขวด วัสดุ/อุปกรณ์ เตาพร้อมถังแก๊ส ถังน้ำแข็ง ขวดพลาสติกขนาด 230 ซีซี พร้อมฝาจุกปิดขวด เครื่องบดอาหาร ผ้าขาวบาง มีด กรวยสำหรับบรรจุ หม้อ