การทำธุรกิจยุคใหม่ ในโลกไร้พรมแดน ในโลกธุรกิจนั้น การเปลี่ยนแปลงมีขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อโลกเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น ได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่โดยหลัก ๆ ก็คือ โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีการสื่อสารในโลกไร้พรมแดน หรือ อินเตอร์เน็ต และ อีคอมเมิร์ซ ในโลกไร้พรมแดน อินเตอร์เน็ตจะทำให้เราสามารถขายของได้ไม่จำกัดแค่ในประเทศ แต่จะสามารถทำธุรกิจได้ทั่วโลก กลไกทางการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าจึงเปลี่ยนไป เราสามารถที่จะขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทั่วโลก หรือที่เราเรียกว่า E-Commerce หรือการทำ Virtual Shop นั่นเอง