ทำไมต้องทำตัวให้สนุกกับงานที่ทำ จากความเป็นจริงว่าคนเราต้องทำงาน และจากความจริงอีกว่าคนเราก็อยากมีความสุข ดังนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกว่า “ทำงานด้วยความกล้ำกลืนฝืนทน แล้วสักวันหนึ่งชีวิตนี้จะมีความ สุข” หรือมีความสุขขณะที่ทำงานไปเสียเลยโดยไม่ต้องรอว่าจะมีความสุขในอนาคต การที่ทำ ตัวให้มีความสุขนั้นมันอยู่ที่การเลือกว่าจะมีความสุข หรือจะทำให้ชีวิตมีความทุกข์ เพราะ… “ทุกข์สุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือ ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ ไม่สุขใส หากไม่ถือ ก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ เราอยากได้ความสุขหรือทุกข์เอย ” 1. เราเลือกที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้ อย่างในโฆษณาทีวี ที่ว่าขอให้มีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อยที่ผ่านเข้ามาให้ชีวิต เช่น เมื่อเราขับรถไปซื้อของตาม Super