ทำตรายางด่วน เงินลงทุน ประมาณ 120,000 บาท – ซื้ออุปกรณ์ เช่น เครื่องทำตรายาง เครื่องเคลือบบัตร คอมพิวเตอร์และ พริ้นเตอร์ – ซื้อวัสดุ เช่น ตรายาง แผ่นยางโพลิเมอร์ แผ่นฟอยล์ โฟม รายได้ ประมาณ 30,000 บาท/เดือน ขึ้นไป วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องทำตรายาง เครื่องเคลือบบัตร คอมพิวเตอร์