ทำชาเขียวใบหม่อน เงินลงทุน ประมาณ 4,000 บาท (กิ่งหม่อน 3,000 บาท/ตัน) รายได้ ประมาณ 36,000 บาท/100 กิโลกรัม (กิ่งหม่อน 1 ตัน) วัสดุ/อุปกรณ์ มีด หม้อ เตา ตะแกรงลวด พลาสติก กระทะ ตะหลิว ถุงมือยาง วัตถุดิบ ใบหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 18