ทำงานอย่างไรให้มีความสุข? คนทำงานเกือบทุกคนมักจะประสบปัญหาในเรื่องความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานเป็นลูกจ้าง ความเครียดนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือตัวงานเอง แน่นอนว่าถ้าเรายังไม่สามารถเลือกทำในงานที่เราชอบหรือเรารักได้ ความเครียดย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เพราะสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราไม่ได้ทุ่มเทใจให้กับงานร้อยเปอร์เซ็นต์ ถึงแม้เราจะไม่สามารถป้องกันปัญหาจากการทำงานได้ แต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดความเครียดได้หรือไม่ก็สามารถเปลี่ยนความเครียดให้เป็นความสุขได้ เปลี่ยนความเครียดให้เป็นบทเรียนหรือข้อคิดได้ ผมคิดว่าความสุขในการทำงานเกิดจากปัจจัยสำคัญ 2 ประการคือ การได้ทำงานที่เรารัก การที่เราได้ทำงานที่เรารักหรือเราชอบ จะช่วยลดระดับของความเครียดที่เกิดจากการทำงานได้ส่วนหนึ่ง เพราะอย่างน้อยเราก็ทำงานนั้นอย่างเต็มที่ โอกาสผิดพลาดก็มีน้อยลง เช่น เราชอบเป็นวิทยากรบรรยาย ถ้าเจ้านายสั่งให้เราไปบรรยายหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับงานประจำของเรา ผมเชื่อว่าเราจะมีความสุขกับการเตรียมตัวบรรยาย เราจะให้เวลากับมันมากโดยที่เจ้านายไม่ต้องสั่งว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เราคิดและทำด้วยตัวของเราเอง แต่ถ้าคนที่ไม่ชอบงานสอนหนังสือ