ค้นหา “ศักยภาพในชีวิต” พิชิตสุขในการทำงาน วันที่ : 20 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด หากจะกล่าวถึงวิชายอดนิยมที่นักศึกษานิยมลงทะเบียนเรียนมากเป็นอันดับต้น ๆ หรือในปีท้าย ๆ นี้เรียกว่า “อันดับหนึ่ง” ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผมขอบอกว่าคือ วิชาจิตวิทยาเชิงบวก “Psychology 1504: Positive Psychology” โดย อาจารย์ Tal D.