ทำข้าวตังดิบ เงินลงทุน ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท รายได้ 4,000 บาท/ข้าวสาร 10 กิโลกรัม วัสดุ/อุปกรณ์ กะละมัง ไม้พายไม้ ไม้พายพลาสติก ทัพพี พิมพ์สแตนเลส (สั่งทำเป็นรูปวงกลมเหลี่ยม) แท่นอัดข้าวตัง (เป็นเหล็กสั่งทำราคา 1,500 บาท) ตะแกรงตากเป็นผ้ามุ้งสีเขียว ขอบไม้ ถุงพลาสติก แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ห้างสรรพสินค้าทั่วไป