ทำกล้วยอบเนย เงินลงทุน ประมาณ 5,000 บาท วัสดุ/อุปกรณ์ กระทะใบบัว ตะแกรงลวด กะละมัง ที่ไสกล้วย เครื่องชั่ง ถังน้ำหรือโอ่งน้ำ ตะหลิว ทัพพี มีด กระด้ง เตา ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ (สำหรับอบกล้วย) ขนาดเล็ก (สำหรับบรรจุขาย) ส่วนผสม กล้วยดิบ เนย น้ำตาลปี๊บ น้ำมัน วิธีทำ 1.