อึ้ง! พบคนกรุง ทานอาหารนอกบ้าน 21 ครั้งต่อเดือน คุณภาพชีวิต ในขณะที่ เซี่ยงไฮ้ พบพียง 12 ครั้งต่อเดือน เท่านั้น อาหารที่ปลอดภัย โภชนาการที่ดีกว่าเดิม และเด็กสุขภาพดี เป็นหัวข้อเนื้อหาหลักของการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพของเด็ก ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารแห่งเอเชีย (AFIC) ที่ได้จัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของลักษณะการดำเนินชีวิตทั่วทั้งทวีปเอเชีย ซึ่งรวมถึงการลดลงของการทำกิจกรรมทางด้านร่างกาย และการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น มีความหมายว่า