Tag: ทางทะเล

ฮับโลจิสติกส์ทางทะเลยังอีกไกล – ท่าเรือเร่งพัฒนา 2

ฮับโลจิสติกส์ทางทะเลยังอีกไกล – ท่าเรือเร่งพัฒนา 2 Source: ปาหนัน ลิ้ม ธุรกิจเรือแข่งเดือดรับระวางเพิ่ม สำหรับแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจสายเรือในปี 2551 ในเรื่องนี้คุณสุวัฒน์ ผู้คร่ำหวอดในวงการสายเรือชั้นนำของโลก ให้ความเห็นว่า การแข่งขันของธุรกิจสายเรือจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทเรือลงทุนสั่งต่อเรือใหม่และจะได้รับมอบในปีนี้หลายลำ ส่งผลให้ธุรกิจเรือมีการแข่งขันกันมากขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของสินค้าในเส้นทางหลัก อย่างเช่น ยุโรป และตะวันออกกลาง หากยังมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 20-30% จะทำให้อัตราค่าระวางยังค่อนข้างคงที่ แต่หากปริมาณสินค้าน้อยขณะที่ระวางมีมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันเรื่องราคา ทำให้ค่าระวางปรับลงบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคาค่าระวางยังมีราคาสูง
Read More

ฮับโลจิสติกส์ทางทะเลยังอีกไกล – ท่าเรือเร่งพัฒนา 1

ฮับโลจิสติกส์ทางทะเลยังอีกไกล – ท่าเรือเร่งพัฒนา 1 Source: ปาหนัน ลิ้ม แนะท่าเรือปรับบทบาทสู่ Logistics platform กูรูขนส่ง-โลจิสติกส์ฟันธง หนทางไทยสู่ฮับโลจิสติกส์ขนส่งทางทะเลเป็นไปได้ยาก เผยทำเลและศักยภาพยังไม่เข้าขั้น เทียบชั้นสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย หรือแม้แต่เวียดนามไม่ติด แนะยังมีหวังหากท่าเรือปรับบทบาทเป็นศูนย์กระจายสินค้าหรือ Logistics platform ขยายขอบเขตธุรกิจรับบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน การแข่งขันในโลกปัจจุบัน ถนนทุกสายต่างมุ่งหน้าไปสู่การสร้างขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก ทำให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญเรื่องโลจิสติกส์ เพื่อหวังลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ซึ่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์การขนส่งทางทะเลของภูมิภาคอินโดจีน
Read More