พัฒนา “ทักษะด้านการเงิน” ในโลกยุคบริโภคนิยม วันที่ : 1 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : แม่และเด็ก             ทักษะด้านการเงิน (money skill)  เป็นทักษะสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม กำลังมาแรงด้วยแรงกระตุ้นของสื่อ โฆษณาต่าง ๆ ที่ต่างแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อกระตุ้นยอดขายของตน รวมทั้งความเจริญรุดหน้าของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ  การใช้บัตรเครดิต ระบบ E-commerce, E-auction,