“ทักษะด้านการเงิน” ทักษะจำเป็นในโลกยุคบริโภคนิยม วันที่ : 1 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : แม่และเด็ก ทักษะด้านการเงิน (money skill) เป็นทักษะสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม กำลังมาแรงด้วยแรงกระตุ้นของสื่อ โฆษณาต่าง ๆ ที่ต่างแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อกระตุ้นยอดขายของตน รวมทั้งความเจริญรุดหน้าของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ การใช้บัตรเครดิต ระบบ E-commerce, E-auction, E-market