ทักษะการอ่านพื้นฐานการเรียนรู้และการทำงาน วันที่ : 10 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีมหกรรมงานหนังสือ 2 งานติดกันคือ งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม พ.ศ. 2551 และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม –