Tag: ทักษะการจัดระบบ

“ทักษะการจัดระบบ” ทักษะเพื่อความลงตัวในการใช้ชีวิต

“ทักษะการจัดระบบ” ทักษะเพื่อความลงตัวในการใช้ชีวิต วันที่ : 17 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : แม่และเด็ก ทักษะการจัดระบบ (Organization skill) นับเป็นทักษะสำคัญอันนำมาซึ่งความลงตัวและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบชีวิตส่วนตัว การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตครอบครัว อีกทั้งยังเป็นทักษะจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคโลกา ภิวัตน์ที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งกว่ายุคใดในอดีตที่ผ่านมา ที่ใดไม่มีการจัดระบบที่นั่นย่อมอยู่ในสภาวะแห่งความสับสนวุ่นวาย อาทิ บ้านเมืองใดที่ไม่มีการจัดระบบวางผังเมืองอย่างดี…ย่อมนำมาซึ่งปัญหาตามมามากมายทั้งปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะ น้ำท่วม ฯลฯ
Read More

ลดปัญหาด้วยการ “ทักษะการจัดระบบ”

ลดปัญหาด้วยการ “ทักษะการจัดระบบ” วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด ในชีวิตการทำงานท่านเคยมีอาการเช่นนี้หรือไม่ …หาเอกสารไม่พบเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้งาน …ใช้เวลานานมากในการหาเอกสารแต่ละครั้ง …มักต้องทำแบบฟอร์มฉบับใหม่เป็นประจำเนื่องจากหาไฟล์แบบฟอร์มเดิมที่เคยทำไว้ไม่พบ …หงุดหงิดกับโต๊ะทำงานรกรุงรัง สิ่งของมากมายวางระเกะระกะ …งานหลุดบ่อยเนื่องจากไม่ได้จัดเก็บคำสั่งงานบันทึกไว้ในสารระบบ หากท่านเคยมีอาการดังกล่าว นั่นเป็นตัวบ่งชี้ว่าชีวิตของท่านกำลังอยู่ในสภาวะ “ไร้ระบบ” เข้าให้แล้ว หากปล่อยไว้นานวันอาการจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงในขณะที่ความตึงเครียดในชีวิตกลับทวีมากยิ่งขึ้น “ทักษะการจัดระบบ” นับเป็นทักษะสำคัญอันนำมาซึ่งความลงตัวและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบชีวิตส่วนตัว การเรียน
Read More