Tag: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก

เพื่อนหลังพวงมาลัย

เพื่อนหลังพวงมาลัย ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก เทศกาลวันหยุด หรือการไปท่องเที่ยวทัศนาจรดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนคาดหวังว่าจะได้มีโอกาสพักผ่อนหลังจากที่ต้องตรากตรำทำงานมาอย่างยาวนาน แต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้พักผ่อนหรือร่วมฉลองไปกับเราด้วยถึงแม้เค้าจะร่วมเดินทางไปกับเรา คนเหล่านั้นก็คือพนักงานขับรถคันที่เราได้ใช้โดยสารไปนั่นเอง หากเพื่อนคือใครซักคนหนึ่งที่เราเชื่อใจที่จะฝากชีวิตไว้กับเค้าได้ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเหล่านี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนหลังพวงมาลัยสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่กำลังกลับไปฉลองเทศกาลวันหยุดหรือไปท่องเที่ยวทัศนาจร เพื่อนเหล่านี้จะคอยดูแลให้เราไปถึงที่หมายและเดินทางกลับอย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง รักเพื่อนก็ต้องคอยดูแลและห่วงใย แม้เพื่อนหลังพวงมาลัยก็ต้องการความสนใจและห่วงใยจากเราในฐานะผู้โดยสารเช่นเดียวกัน เราจะช่วยดูแลเพื่อนของเราอย่างไรได้บ้าง ไปพักผ่อนทัศนาจรทั้งทีสมัยนี้ไม่มีคาราโอเกะก็ทำให้หมดสนุกกัน หรือจะเป็นฉิ่งฉาบทัวร์ก็คงไม่เป็นไร แต่ยังไงก็เกรงใจเพื่อนเราที่กำลังทำหน้าที่ของเค้ากันบ้าง อย่าส่งเสียงดังมากจนเกินไปนัก เพราะคนขับจะต้องมีสมาธิและคอยฟังเสียงที่อยู่รอบข้างเพื่อปรับเปลี่ยนการขับรถให้เหมาะสมตลอดเวลา นานๆจะไปเที่ยวทั้งทีก็อยากไปให้ได้หลายๆที่ อยากถ่ายรูปให้ได้มากๆ ถ้าเหนื่อยก็ค่อยกระโดดขึ้นไปนอนบนรถได้ แต่เพื่อนของเราเค้าคงของีบไปกับเราไม่ได้ ถ้าได้คงเป็นเรื่องใหญ่ โดยทั่วไปแล้วหากขับขี่รถเกิน 400 กิโลเมตร
Read More

อุบัติเหตุทางถนนในบริบทปัญหาทางสังคม

อุบัติเหตุทางถนนในบริบทปัญหาทางสังคม ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก จากที่ได้มีการพยายามกำหนดคำจำกัดความ ของคำว่า “อุบัติเหตุ” ผ่านทางมุมมอง หรือแนวความคิดของแต่ละบุคคลและองค์กรนั้นๆ เอาไว้อย่างแพร่หลาย อาทิเช่น การใช้คำว่า “Trauma” เป็นคำที่ใช้ในแวดวงการแพทย์ เพื่อมาทดแทนคำว่า “Accident” ซึ่งมีความหมายที่หมายถึง “เหตุที่เกิดโดยบังเอิญ ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น” จากสาเหตุดังกล่าว เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่จะสามารถอธิบายและจัดประเภทของ “อุบัติเหตุ” ได้ และสามารถนำมาวิเคราะห์และวิจัยถึงระบาดวิทยาของ “อุบัติเหตุ” โดยสามารถแยกเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
Read More