ทฤษฎีการออกแบบกลไก: นัยต่อเศรษฐกิจไทย   วันที่ : 19 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์สยามนิวส์               เมื่อไม่นานนี้ มีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2007 โดยรางวัลในปีนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนให้กับ Leonid Hurwicz แห่ง University of Minnesota, Eric S.