รู้เท่าทัน Gen Y ทฤษฎีแรงจูงใจ บริหารคน 3 Gen @ รู้ลักษณะคน Gen-Y ในช่วงที่กำลังผลิใบในองค์กร @ กล้าซัก-กล้าถาม สมดุลชีวิต-การงานคือเรื่องใหญ่ในชีวิต @ ค้นลึกจิตใจอะไร “ยินดี” แต่ไม่ “ยินยอม” @ พร้อมแนะ “ทฤษฎีแรงจูงใจ” ใช้บริหารคน 3 Gen การทำงานกับคน 3 รุ่น