Tag: ทฤษฎีเกม

"ทฤษฎีเกม" เกมสำหรับผู้บริหาร ผู้วางกลยุทธ์องค์กร

“ทฤษฎีเกม” เกมสำหรับผู้บริหาร ผู้วางกลยุทธ์องค์กร อาจเป็นเพราะสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน ทำให้องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวและไม่เฉพาะแต่ประเทศต่างๆ แถบประเทศยุโรปและอเมริกาเท่านั้น หากองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเช่นกัน เพราะไม่เช่นนั้นอาจเกิดความผิดพลาดได้ เพราะอย่างที่ทราบปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างทวีความรุนแรง ดังนั้นหากองค์กรใดก้าวพลาดแม้แต่เพียงก้าวเดียว ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ หรืออาจจะเสียท่าคู่แข่งขันได้ ทั้งในเรื่องของการกำหนดจุดยุทธศาสตร์สำหรับช่วงชิงสินค้า เกมการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ หรือการวางแผนประชาสัมพันธ์สินค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมองเผินๆ เหมือนกับองค์กรต่างๆ เหล่านี้ต่างกระทำและประเมินสรรพกำลังของตัวเองอยู่ก่อนแล้ว แต่ในความเป็นจริงต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อนองค์กรทั้งระบบล้วนอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเศรษฐกิจและการเมืองทั้งสิ้น ยิ่งเฉพาะเศรษฐกิจและการเมืองที่กำลัง ระส่ำระสายอยู่ขณะนี้ จนทำให้ผู้นำองค์กรหลายคนต่างประเมินไม่ออกว่า หลังจากมีการเลือกตั้งในวันที่
Read More

จับหลักคิด "ทฤษฎีเกม" ตีโจทย์สงครามและสันติภาพ

จับหลักคิด “ทฤษฎีเกม” ตีโจทย์สงครามและสันติภาพ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3820 (3020) “พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจากความมีเหตุมีผล และมันย่อมเป็นประโยชน์สูงสุด หากมนุษย์ได้รับข้อมูลมากพอ” คำกล่าวนี้มาจากประโยคเริ่มต้นการบรรยายหัวข้อ “สงครามและสันติภาพ” จากนักคณิตศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2548 ศาตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต เจ. ออมันน์ ซึ่งเดินทางมาบรรยายในประเทศไทย
Read More

ทฤษฎีเกมแห่งอำนาจ

ทฤษฎีเกมแห่งอำนาจ มองมุมใหม่ : ชำนาญ จันทร์เรือง กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) กล่าวว่า “การเมือง เป็นเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจ เพื่อที่จะตัดสินว่าใครจะได้อะไร เมื่อใด และอย่างไร” ซึ่ง “อำนาจ” ในที่นี้หมายถึง พลังอะไรบางอย่างที่จะสามารถบังคับให้คน หรือกลุ่มบุคคลที่มีพลังน้อยกว่ากระทำตามที่ตนต้องการ ฉะนั้น อำนาจจึงเป็นสิ่งที่หอมหวนและน่าพิสมัยเป็นยิ่งนัก
Read More