ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ บทความพิเศษ ธีรยุทธ บุญมี มติชนรายสัปดาห์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 25 ฉบับที่ 1296 ไอน์สไตน์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพราะสมการ E=mc2 แต่เป็นเพราะเป็นผู้เปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับเวลาและอวกาศ จากคนอยู่เหนือจักรวาลมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล ปีนี้ครบรอบ 100 ปี การเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะของไอน์สไตน์ ซึ่งไอน์สไตน์ค้นพบสำเร็จในเดือนมิถุนายน 1905 และตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ของเยอรมันในเดือนกันยายนปีเดียวกัน ในโอกาสครบรอบ 100 ปีการค้นพบนี้จึงมีการยกย่องสรรเสริญผลงานไอน์สไตน์กันทั่วโลก