TRIMODE STUDIO ทดลอง ออกแบบ และนวัตกรรม เด็กรุ่นใหม่ที่เรียนจบได้ไม่กี่ปี…แต่สามารถรวมตัวกันเป็นทีมงาน “มือปืนรับจ้าง” สร้างสรรค์ออกแบบภายใน-เฟอร์นิเจอร์-จิวเวลรี่ เป็นที่รู้จักกันในระดับอินเตอร์ว่า “TRIMODE STUDIO” 2 สาวกับอีก 1 หนุ่ม แม้จะถนัดในงานออกแบบต่างสาขากัน แต่มี “จุดร่วม” ที่ไม่ต่างกัน เป็นความสนใจการค้นคว้าและทดลองหาวัสดุใหม่ๆ เทคนิคการผลิตใหม่ๆ รวมทั้งการคิดไอเดียนอกกรอบโดยให้เพื่อนๆ ที่ทำงานในสาขาต่างๆ มาคิดไอเดียออกแบบ “ภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา”