ต้นกำเนิดของบรรยากาศดวงจันทร์ 10 มกราคม 2553 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) หลายทศวรรษมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ดวงจันทร์ที่เคยคิดว่าไม่มีบรรยากาศนั้น แท้จริงมีบรรยากาศที่บางเบามากปกคลุมอยู่ แต่ต้นกำเนิดของบรรยากาศดวงจันทร์ยังไม่มีใครทราบแน่ชัด นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าไอออนที่เป็นส่วนประกอบหลักของบรรยากาศของดวงจันทร์กำเนิดขึ้นจากพื้นผิวที่มีอันตรกิริยากับโฟตอนจากแสงอาทิตย์ พลาสมาจากแมกนิโตสเฟียร์ของโลก หรือกับฝุ่นอุกกาบาต แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่แน่ใจนักว่ากระบวนการใดเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดบรรยากาศไอออนขึ้นมา ด้วยการใช้เครื่องมือที่อยู่บนยานเซเลเน (SELENE) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า คะกุยะ นักดาราศาสตร์ได้สำรวจบรรยากาศของดวงจันทร์ในขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในแมกนิโตสเฟียร์ของโลกได้เป็นครั้งแรก และพบไอออนของธาตุต่าง ๆ ที่ระดับความสูง 100 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวดวงจันทร์ การศึกษาก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์ได้พบว่ามีไอออนเกิดขึ้นบนดวงจันทร์เมื่อดวงจันทร์รับลมสุริยะ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พบว่าไอออนก็เกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องรับอิทธิพลจากลมสุริยะหากแต่จากพลาสมาในหางแม่เหล็กของโลก